Intuitivno i jednostavno

Aplikacija

Izrada intuitivne aplikacije jedna je od aktivnosti projekta CP521.  Aplikacija na jednom mjestu objedinjuje sve postojeće socijalne i zdravstvene usluge u zajednici kao i njihove pružatelje. Sukladno upitu potrebitog građanina djelatnik će unosom podataka pristupiti informacijama  kroz platformu kako bi se lakše i brže pomoglo savjetom ili preuzimanjem obveze za rješavanjem te potrebe od strane pružatelja socijalnih usluga.

Putem intuitivne aplikacije prikupljat će se informacije o potrebama građana kako bi se detektiralo koje su potrebe za uslugama najveće. Podaci  iz aplikacije pokazat će u kojem smjeru razvijati i usmjeriti ljudske i financijske resurse u budućem periodu te tako pružiti  nove usluge kojih nema, a za koje su  iskazane potrebe. Konačni rezultat je katalogizacija i standardizacija socijalnih usluga u Urbanom području Pula.