O nama

Centar podrške CP521

Centar podrške CP521 pruža socijalne usluge savjetovanja i pomaganja, organiziranja različitih aktivnosti i psihosocijalne podrške. Objedinjava pri tome sve pružatelje socijalnih i zdravstvenih  usluga s područja Grada Pule, Grada Vodnjana, te Općine Medulin, Marčana, Ližnjan, Svetvinčenat i Barban, kako bi se što učinkovitije pružale informacije korisnicima s jasno definiranim obvezama za provođenje određenih usluga.

Centar podrške CP521 je inovativna socijalna usluga razvijena na Urbanom području Pula. 

Misija i vizija

Socijalno osjetljive usluge

Vođeni  željom za racionalizacijom i efikasnim i bržim provođenjem usluga u zajednici izvršili smo  katalogizaciju i standardizaciju postojećih socijalnih i zdravstvenih usluga gdje pružatelje usluga (ustanove i udruge civilnog društva s područja socijalne skrbi i zdravstva) povezujemo sa krajnjim korisnicima.U sklopu Centra podrške CP521 razvijena je  intuitivna aplikacija sa ciljem obrade I prikupljanja podataka u svrhu rješavanja problema i bolje komunikacije djelatnika i korisnika,  Na ovaj  način, uz pomoć djelatnika omogućena je  veće dostupnost informacijskih kanala, komunikacijskih i medijskih sadržaja osobama s invaliditetom, starijim osobama i njihovim obiteljima.

Naše djelatnike educiramo za rad s ranjivim skupinama, te kroz naš rad informiramo javnost o problemima ranjivih skupina i važnosti aktivnogu ključivanja istih u zajednicu. Projektni prijedlog prijavljen je od strane Grada Pule uz podršku ostalih gradova i općina s urbanog područja Pula.

Potrebna vam je pomoć? Stojimo vam na raspolaganju!