Informacije

O projektu

Naziv projekta: Centar podrške 521

Naziv programa: ITU Mehanizam; Europski socijalni fond – ESF; Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020."; Specifični cilj 9.i.1. - Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina u Urbanom području Pula - www.strukturnifondovi.hr

Kratki opis projekta: Projekt rješava problem neodgovarajuće soc. usluge za OSI i osobe starije od 54 godine na UPP-u. Projekt odgovara na zahtjeve OSI i starijih osoba, kao ciljnih skupina kojima donosi inovativan i prilagođen pristup informacijama, vremensko rasterećenje, smanjenje psiho-emotivnog stresa, te aktivno uključivanje u zajednicu. Projektom će se educirati djelatnici, jačati suradnja među udrugama i povezivati sudionike pri kreiranju novih aktivnosti, surađujući sa JLS i udrugama koji se bave ciljanim skupinama, te članovima njihovih obitelji i zainteresiranim stanovnicima UPP.

Ciljevi projekta i očekivani rezultati: Doprinijeti povećanju socijalne uključenosti ranjivih skupina UP-a Pula s ciljem poticanja njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu. Razvoj nove socijalne usluge "Centar Podrška 521" i programa za aktivno socijalno uključivanje ranjivih skupina UP-a Pula.

Ukupna vrijednost projekta: 2.563.680,34 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) 384.552,05 kn i iz Europskog socijalnog fonda (85%) 2.179.128,29 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 25.05.2021. – 25.05.2023.

Nositelj projekta: Grad Pula-Pola

Partneri na projektu: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre-Pula

Kontakt osoba za više informacija: Irena Peruško (052 371 938 / Irena.Perusko@pula.hr) Novi tekst