Naše usluge

Usluge koje centar pruža su primarno informiranje i savjetovanje te povezivanje pružatelja usluga s krajnjim korisnicima. Također, pružatelji usluga mogu zatražiti intervenciju CP521 kako bi riješili situacije koje se događaju u njihovim sustavima, a sve u korist rješavanja problema čovjeka u potrebi.